Podaj numer karty:

Podaj swoje dane:

Imię:
Nazwisko:
Miasto:
Telefon:
Email:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MOODO Urban Fashion Mode w celach marketingowych.


Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników akcji będą przez niego przetwarzane w celu realizacji akcji, doręczenia nagród, w celach dowodowych oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wysłanie formularza a tym samym wzięcia udziału w akcji. Każdy uczestnik akcji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 za zm.), przesyłanych na adres elektroniczny wskazanym przez uczestnika akcji.